منوی سایت

28 بهمن , 1393

سپهر سخن

آموزشگاه سپهرسخن فعال در حوزه آموزشی عالی ،آزمون کانون وکالت،مجری آزمون های موسسه دادآفرین پس از بررسی نهایی تصمیم به راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان گرفتند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قوی ترین و جامع ترین نرم افزار آموزشگاه تحت وب در کشور است که توانایی مدیریت چندین شعبه را بصورت یکپارچه دارا می باشد.