منوی سایت

3 بهمن , 1393

مدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزید

مدرسه البرز یکی از بهترین ، قدیمی ترین و بزرگترین مدرسه های استان البرز پس از بررسی های فراوان برای مدیریت فرآیندهای آموزشی نرم افزار مدرسه دفتردار را انتخاب کرد تا بهره گیری از ابزار قدرتمند مدیریت آموزشی کیفیت خدمات خود را پیش از پیش افزایش دهد تا منجر به رضایت مندی دانش آموزان و اولیا محترم شان شود.