منوی سایت

3 بهمن , 1393

نرم افزار مدرسه دفتر دار در مجموعه مدارس پیام

نرم افزار مدرسه دفتردار برترین و جامع ترین نرم افزار مدیریت مدرسه کشور در مجموعه مدارس پیام نصب و راه اندازی گردید. به موجب توافق انجام گرفته مصوب شد پرتال آن با همکاری ، با کارشناسان دو طرف طراحی گردد که نتیجه امر به لطف الهی می تواند به عنوان تخصصی ترین و برترین سایت مدرسه ای کشور شود. این سایت توانایی های زیادی در جذب دانش آموزان خردسال را دارد و ساعت ها زمان در انتخاب گزینه ها و همینطور تصاویر آن صرف شده است.