منوی سایت

13 آذر , 1393

راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبل

آموزشگاه نوبل یکی از معتبرترین آموزشگاه های زبان تهران واقع در شهرک غرب پس از طی نمودن یک دوره آزمایشی ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برای اتوماسیون آموزشگاه نوبل انتخاب نمودند.