منوی سایت

12 آبان , 1393

آموزشگاه زبان کوثر به بهسامان مجهز شد

آموزشگاه زبان کوثر به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مجهز شد. این مجموعه بعد از استفاده از نسخه آزمایشی مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به خریداری این سیستم گرفت.