منوی سایت

12 آبان , 1393

نرم افزار مدیریت آموزشگاه در موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا)

موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا) نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را پس از بررسی های لازم و سفارشی سازی در این آموزشگاه مستقر کرد.