منوی سایت

12 آبان , 1393

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

آموزشگاه زبان پردیسان زنجان پس از بررسی های خود تصمیم تهیه و استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نمود که از این پس با استفاده از این نرم افزار تمام امور آموزشگاه خود را اتوماسیون نمایند.