منوی سایت

11 مهر , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه ملل بندرعباس

آموزشگاه زبان ملل نیز پس از آموزشگاه های دیگر در بندر عباس تصمیم به راه اندازی اتوماسیون آموزشگاه بهسامان گرفت تا با استفاده از نرم افزار هر چه بهتر به مشتریان اش خدمت رسانی کند.