منوی سایت

17 تير , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه آزاد فیلم

پیرو مذاکرات انجام شده با آقای پولاد کیمیایی  هنرمند برجسته کشورمان با سمت مدیریت آموزشگاه کارگاه آزاد فیلم وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده  مسولان کارگاه آزاد فیلم در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب استاد مسعود کیمیایی کارگردان ارزشمند مهین عزیزمان و موسس مجموعه رسید سپس قرار داد در تاریخ  14/4/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در2 شعبه آموزشگاه کارگاه آزاد فیلم در تهران و شیراز راه اندازی می گردد .