منوی سایت

3 تير , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه برهان

پیرو مذاکرات انجام شده با آقایان کرمی و منصوری وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده توسط مدیران شعب مختلف  آموزشگاه برهان در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب آقای شعبانی مدیریت مجموعه رسید و قرار داد در تاریخ  3/4/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در 5 شعبه آموزشگاه برهان در تهران،شهرک اندیشه و شهریار راه اندازی می گردد .