منوی سایت

امکان برگزاری دورهای مجازی در بهسامان

امکان برگزاری دورهای مجازی در بهسامان

آموزش مجازی در بهسامان 

امروزه با توجه به گستردگی نرم افزار های آموزش مجازی یا سیستم آموزش الکترونیکی و بهبود زیرساخت پهنای باند کشور شاهد ارتقاء و رشد روز افزون و تمایل دانش پذیران برای آموزش از راه دور یا یادگیری الکترونیکی و مجازی هستیم .آموزش مجازی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان با صرف کمترین منابع و با استفاده از اینترنت ،فضای یادگیری آنلاین و مجازی را برای افراد ،سازمان ها و شرکت ها به بهترین وجه ممکن و امکانات مشابه یک آموزش حضوری فراهم کرده است .آموزش مجازی فضای آموزش آنلاین را به شکلی ارائه می دهد که بدون در نظرگرفتن مکان و زمان بتوانید آموزش های جدید و کاربردی همرا با دریاقت گواهینامه مربوط هر دوره بگذرانید.

امکانات برگزاری دورهای مجازی در بهسامان 

قابلیت برگزاری کلاس ها به صورت مجازی توسط فیلم های از قبل ضبط شده و فصل بندی شده ،امکانی است  کاربردی که خیلی به موسسات در نحوه برگزاری با کیفیت این دورها در موسساتشان کمک شایاتی کرده است .در بین برگزاری دورها ی مجازی قابلیت برگزاری آزمون آن دوره بعد از پایان آن کلاس و رفتن به کلاس بالاتر وجود دارد.و در این بین قابلیت وامکان  برگزاری نظرسنجی و دریافت نمرات و گواهینامه برای دورهای مجازی برگزار شده توسط نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان وجود دارد .11 تير , 1403