منوی سایت

امکانات سامانه نظرسنجی

امکانات سامانه نظرسنجی

امکانات و مزایای سامانه نظر سنجی

برخی از ویژگی های نرم افزار نظرسنجی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ،امکان طراحی سوالات به صورت متنوع می باشد که می توان از انواع طراحی نظرسنجی به صورت زیراشاره کرد

 سوالات چند گزینه ای

 تشریحی 

 توصیفی 

 سفارشی 

 اظهارنظر

 اعدادی 

نظر سنجی در نرم افزار به چه صورت انجام می شود 


امکان دسته بندی سوالات و امکان ارسال سوالات و اختصاص دادن آن ها به دورهای مدرسه و از طریق آن همه داوطلبینی که آن دوره را داخل سیستم برداشته اند می توانند در نظرسنجی شرکت کنند.

این سامانه قابلیت این را دارد که  در نرم افزار به صورت اجباری اعمال شود به این صورت که تا داوطب فرم را پر نکند نتواند از سایر امکانات پنل خود استفاده نماید.

گزینه های کاربردی در سامانه نظرسنجی 

 امکان دریافت گزارشات نموداری و کامل 

 همراه با خروجی اکسل از نظرسنجی

  امکان دریافت نتیجه دوره مد نظر

امکان دریافت پیش نمایش فرم نظرسنجی

 امکان بررسی شرکت کنندگان در نظرسنجی 

  بررسی شرکت کنندگان نظرسنجی 

درصورتی که نوع سوال فرم نظرسنجی به صورت سفارشی انتخاب گردد گزینه های سوال به صورت سفارشی انتخاب گردد گزینه های سوال قابل تعریف است در غیر این صورت گزینه های انتخابی از پیش تعریف  شده است.

شما می توانید انتخاب کنید نظرسنجی اجباری باشد یا نه ،می توانید نظرسنجی را به صورت اختصاصی برای دوره و یا به صورت آزاد و با ارسال لینک برای عموم از آن استفاده کنید.همچنین در این سامانه امکان  دریافت نظرات متنی از سوی داوطلب برای شما نیز فعال می باشد.در سامانه نظرسنجی بهسامان شما می توانید بازه زمانی فرم نظرسنجی را مشخص کنید و یا به صورت جلسات دوره در سیستم و به صورت اتوماتیک و جلسه ای برای شما به نمایش بیاورد.

امکانات پیشرفته سامانه نظرسنجی بهسامان 

 طراحی آسان فرم ها و سوالات

 تنظیم توضیحات

 قابلیت بارگذاری سوالات به صورت سلیقه ای 

 تعیین بازه زمانی نظرسنجی 

 امکان دریافت نظر متنی 

 اختصاص دادن نظرسنجی براساس شرکت کنندگان در کلاس یا به صورت آزاد14 اسفند , 1402