منوی سایت

مرکز بزرگ مشاوره دانشجو شو با خانم کیمیا فضل الهی یکی از برجسته ترین مشاوران کنکور کشور که البته یکی از جوانترین وموفق ترین آنها هستند برای ادامه مسیر آموزشی و مشاوره کنکور خود به جمع بزرگ بهسامانیان پیوست


10 مهر , 1400