منوی سایت

قابلیت فرم نظرسنجی

قابلیت فرم نظرسنجی
قابلیت طراحی فرم نظر سنجی به نرم افزارمدیریت آموزشگاه  بهسامان اضافه گردید. این فرم زمانی که داوطلب وارد پنل خود می شود در صورت فعال بود نمایش داده می شود و تا زمانی که اطلاعات خواسته توسط کاربر تکمیل نگردد این فرم در حالت نمایش باقی می ماند. تصاویری از این قابلیت در پایین قابل مشاهده می باشد.

فرم نظر سنجی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

 

17 تير , 1398