منوی سایت

به روزرسانی اتوماسیون بهسامان

به روزرسانی اتوماسیون بهسامان
کم کم به یک دهه از اتوماسیون آموزشی بهسامان می رسیم که اولین نرم افزار آموزشگاه تحت وب در کشور بود با بالاترین استانداردهای مهندسی نرم افزار تحلیل و طراحی گردید. در این سال ها پیوسته به اتوماسیون بهسامان امکاناتی اضافه گردید تا این نرم افزار همواره به روز باشد و توانایی پاسخگویی نیازهای شما عزیزان را در کسب و کارتان داشته باشد. از این رو امکانات افزوده شده به آخرین ورژن نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان به شرح ذیل است.

 
  1. انتقال پرداخت های بک داوطلب به داوطلب های دیگر
  2. امکان تغییر بابت پرداخت های داوطلب پس از ثبت آن
  3. تغییر اتوماتیک بابت های پرداخت های یک داوطلب با انتقال از یک دوره به دوره دیگر
  4. تغییر پرداخت از حالت بابت یک خدمت به پرذاخت کلی
  5. گزارش مالی تمامی ترم ها براساس تاریخ
  6. گزاش بدهکاران براساس مانده بدهی
  7. ارسال پیامک خودکار به بدهکاران قبل را پایان کلاس
  8. گزارش کلاس های خصوصی براساس جلسه و کلی
  9. بازیابی داوطلب ها و اساتید حذف شده
  10. طراحی نظرسنجی هر کلاس بصورت جداگانه

18 مرداد , 1397