منوی سایت

بهبود گزارش گیری مالی

بهبود گزارش گیری مالی
با توجه به امکانات اضافه شده در نرم افزار آموزشگاه بهسامان نیاز به تغییر در گزارش های مالی احساس می شد که بوسیله تیم توسعه این محصول این گزارش به بهترین شکل خود به روز رسانی گردید که شامل اطلاعاتی است که هر چه بهتر و سریعتر به تصمیم گیری مدیریتی کمک می کند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان بهترین نرم تحت وب کشور می باشد که بصورت مهندسی طراحی گردیده و امکانات فراوانی را تسهیل نمودن امور در اختیار مدیران مرکز آموزشی قرار می دهد.

8 ارديبهشت , 1397