منوی سایت

افزودن فرم طراحی نظرسنجی

افزودن فرم طراحی نظرسنجی
بسیاری از امکاناتی که طی هشت سال گذشته در نرم افزار آموزشگاه بهسامان افزوده شده است در مرور زمان نیاز به تغییرات در آن بوجود آمده از جمله نظرسنجی با سخت شدن عرصه رقابت در کسب و کارها ، صاحبان مشاغل برای راضی نگه داشتن مشتریان خود باید پارامترهای مختلفی را بررسی کنند به همین خاطر بهسامان تصمیم به طراحی فرم نظرسنجی گرفت که براساس نیاز هر مشتری توسط خودش طراحی گردد. هم اکنون این قابلیت در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ایجاد شده است و مشتریان گرامی می توانند از آن استفاده نمایند.

2 بهمن , 1396