منوی سایت

امکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

امکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان
با توجه به اینکه رقابت بین آموزشگاه ها روز به روز بیشتر می شود ، برای برنده شدن در این رقابت باید خدمات بیشتر ارائه کرد برای عرضه این خدمات نیاز به ابزارهای مناسب برای مدیریت کردن آن ها می باشد. از این رو اتوماسیون آموزشگاه بهسامان در این سالها سعی داشته تا تمامی نیازهایی که بایت مدیریت این خدمات است را به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بیافزاید تا سهولت در اموز باعث بیشتر و سریع تر ارائه کردن خدمات شود.
لیست امکانات جدیدی که در زمینه اطلاع رسانی به نرم افزار اضافه گردید در زیر قابل مشاهده می باشد.
  • ارسال پیامک خودکار با قابلیت تنظیم به دارندگان قسط
  • ارسال پیامک خودکار با قابلیت تنظیم به دارندگان چک
  • ارسال پیامک خودکار روز تولد
  • ارسال پیامک خودکار به والدین غایبین در روز
  • ارسال پیامک خودکار برای والدین دانش آموزانی که وارد آموزشگاه شدند
  • ارسال پیامک خودکار برای والدین دانش آموزانی که ازآموزشگاه خارج شدند
  • گزارش لیست غایبین روز

1 آذر , 1395