منوی سایت

قابلیت های نمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

قابلیت های نمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان
نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین نرم افزار در این حوزه در کشور می باشد با استفاده از برترین تکنولوژی ها در کشور تولید شده است و در فواصل زمانی متعدد و منظم به روز رسانی و توسعه داده می شود از این رو برخی از امکانات افزوده شده به نرم افزار در قسمت زیر توضیح داده شده است.
یکی از درخواست های متعدد مشتریان گرامی امکان نمایش کلاس های روز در تلویزیون آموزشگاه بود که این امکان افزوده شد.که در تصویر زیر مشاهده می نمایید.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

قراردادن فیلترهای متعدد در صفحه های مدیریت دانش آموز ، پیگیری کد رهگیری ، ثبت هزینه ها ، تعریف دوره

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

قرارداد امکان پرداخت  آنلاین در پنل دانش آموز و مشاهده آن در فرم پرداخت دانش آموز
نمایش پرداخت های آنلاین هم بصورت جداگانه هم در فرم پیگیری کد رهگیری

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

گزارش خدمات اخذ شده در دوره زمانی مختلف
گزارش پرداخت های دانش آموز یک دوره


30 شهريور , 1395