منوی سایت

قابلیت های جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

قابلیت های جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان
قابلیت جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه به شرح ذیل است.
  • افزودن تب جدید به نام جریمه در فرم پرداخت
  • افزودن توضیحات به تب های نقد و کارت خوان در فرم پرداخت
  • امکان مشاهده جزئیات در جدول کلاس های ثبت نامی ، جدول پرداخت های نقدی ، کارت خوان ، چک و ضمانت نامه
  • گذاشتن وضعیت لودینگ برای دکمه های ثبت در فرم پرداخت تا از ثبت های اشتباه کاربران جلوگیری شود.
  • گذاشتن میانبر دابل کلیک در فرم مدیریت دانش آموز تا فرم پرداخت باز شود.
شرکت بهسامان همواره در تلاش است تا بهترین تجربه کاربری را برای مشتریان عزیز قراردهد تا ضمن بهره بردن از امکانات زیاد نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان به راحتی بتوانند با فرم های نرم افزار محاوره برقرار کنند.
 

31 شهريور , 1394