منوی سایت

امکان افزودن شماره گواهینامه

امکان افزودن شماره گواهینامه
بازهم یک امکان جدید در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان افزوده شد. از آنجایی که شرکت های فراوانی در زمینه آموزش به سازمان ها و نهادهای دولتی فعالیت می کنند این نیاز که کارکنان این نهادها به ازای گذراندن این دوره مدرک و یا یک شناسه ی که نشان دهنده اخذ آن مدرک است را داشته باشند و بطوری که آن شماره قبل ردگیری برای سازمان را داشته باشد . از این رو برای حل این نیاز تصمیم به پیاده سازی آن گرفتیم و هم اکنون در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قایل استفاده می باشد. 

10 شهريور , 1394