منوی سایت

گزارش های خدمات

گزارش های خدمات
نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نسخه آموزشگاه های کارشناسی ارشد و دکتری را می توان به جرات به عنوان یکی از بی نظیرترین اتوماسیون های کشور نام برد.
این نرم افزار یکپارچه و دقیق امکان طراحی و برنامه ریزی پلن های مختلف بیزینسی را برای آموزشگاه ها و موسسه های آموزش عالی فراهم می کند.ساختار این نرم افزار کاملا مهندسی طراحی شده و با یکپارچه سازی تمام خدماتی که مراکز آموزشی ارائه می کنند می تواند قابلیت تعریف انواع پکیج های آموزشی ، تشویقی و تخفیفی را در اختیارشان می گذارد.
برای داشتن آمار دقیق برای برخی از طراح های پیشرفته نیاز به گزارش های گوناگون می باشد هم اکنون گزارش های متنوع در نرم افزار مدیریت آموزشگاه اضافه گردید. گزارش ها با فیلترهای مختلف و متنوع شرایط را بسیار مناسب می کند برای آگاهی کامل از شرایط مختلف از وضعیت ثبت نامی آموزشگاه تا از وضعیت آموزشگاه برای مدیران بصورت کامل ترسیم شود.

2 مرداد , 1394