منوی سایت

ادغام نتایج آزمون آنلاین با آزمون های جامع

ادغام نتایج آزمون آنلاین با آزمون های جامع
اضافه شدن قابلیت یکچارچه سازی نتایج آزمون آنلاین به آزمون جامع در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نسخه کارشناسی ارشد و دکتری ، از آنجایی که امروزه خیلی از شرکت کنندگان در آزمون ها در شهرهای مختلف هستند و امکان حضور در آزمون های جامع و حضوری را ندارند و یا بدلیل اینکه می خواهند هزینه کمتری را پرداخت کنند ولی می خواهند نتیجه آزمون هایشان در مقیاس یک جامعه آماری بزرگتر ارائه گردد نیاز احساس شد تا این قابلیت در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه گردد تا مدیران آموزشگاه هرچه بهتر بتوانند به دانشجویان شان ارائه خدمت کنند از این رو این امکان هم اکنون در نرم افزار آموزشگاه بهسامان زیر سیستم آزمون افزوده شده است.
 

25 تير , 1394