منوی سایت

نرم افزار مدیریت آزمون

نرم افزار مدیریت آزمون با توکل به خدا امروز نرم افزار آموزشگاه بهسامان مجهز به سیستم مدیریت آزمون گردید که اشاره ای به قابلیت های این زیر سیستم می کنیم.
  • قابلیت چاپ پاسخ برگ
  • قابلیت چاپ صندلی
  • مشخص نمودن ضریب هر درس در گرایش های مختلف جهت تصحیح نتایج آزمون
  • مشخص شدن شماره شروع هر درس جهت استفاده تصحیح نتایج آزمون
  • یکپارچگی کامل با سیستم های ORM
  • قابلیت بار گذاری کلید آزمون و یا ورود آن بصورت دستی
  • چاب کارنامه آزمون به همراه تراز و تصویر پاسخ برگ
  • قابلیت چاپ لیست شماره صندلی ها
  • امکان ادغام نتایج آزمون با آزمون آنلاین
  • بارگذاری نتایج آزمون و تصحیح سریع آن
البته نرم افزار آموزشگاه بهسامان با این امکانات ویژه ، بسیار مناسب برای آموزشگاه های علمی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد تا چندین کار مانند آموزش و ثبت نام ، مالی و آزمون را یکپارچه کرده و به انجام این امور از کارها سرعت و دقت ببخشید.

هم اکنون نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در بسیاری از آموزشگاه های مختلف کشور در حال استفاده می باشد. این ویژگی افزوده شده در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان بسیار مناسب برای برگزاری آزمون های کشوری است یعنی آموزشگاه هایی که دارای شعبات استانی هستند بخوبی می توانند آن ها را بصورت هماهنگ در برگزاری آزمون راهنمایی و نظارت کنند.
 
 
22 دی , 1393