منوی سایت

سادگی نرم افزار مدیریت آموزشگاه

سادگی نرم افزار مدیریت آموزشگاه

سادگی در یادگیری نرم افزار مدیریت آموزشگاه

نرم افزار مدبربت آموزشگاه بهسامان علاوه بر کاربردی بودن و قابلیت های فراوان اش یک قابلیت ذاتی دیگر را در خودش دارد و آن سادگی در عمکرد و یادگیری سریع اش است. در زمان طراحی این محصول به این نکته که چه کسانی قرار است با این نرم افزار کار کنند شده است به همین دلیل در تمامی بخش های نرم افزار آموزشگاه بهسامان در زمان طراحی فکر شده است.

یکپارچکی در فرم ها

در نرم افزار مدیریت آموزشگاه این شعار که "شما یک فرم را یاد بگیرید ما بقیه فرم ها را هم یاد گرفته اید" شعار طراحان بوده و این یکپارچکی با زیبایی نرم افزار درآمیخته شده و یک ابزاری در اختیار شما قرار می گیرد که هیچ وقت از استفاده از آن ترس و یا احساس خستگی نمی کنید.

اصول و قواعد مهندسی

سادگی و زیبایی در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تنها به صرف زمان زیاد در زمان طراحی بستگی ندارد بلکه خلاقیت ، تجربه و بکارگیری اصول و قواعد مهندسی در زمان طراحی باعث شده است که نرم افزار قابل اطمینان به بازار عرضه گردد.

تفکر مشتری مداری

مشتری مداری یا راضی نگه داشتن مشتری شاید یکی باشد در نظر خیلی از شرکت های نرم افزاری ولی بهسامان این گونه فکر نمی کند ما مشتری مداری را به گونه دیگر تفسیر می کنیم . بهسامان ارائه خدمت ماوراء انتظار مشتری را مشتری مداری می داند به گونه ای که تجربه کاربران را به حدی بالا برده که خود بتوانند انتظارات شان را بیان کنند.

17 دی , 1393