منوی سایت

نرم افزار مدرسه دفتردار پشتیبان سیستم توصیفی

نرم افزار مدرسه دفتردار پشتیبان سیستم توصیفی
نرافزار مدیریت مدرسه دفتردار ، یکی از هوشمندترین و پیشرفته ترین نرم افزار مدیریت مدرسه می باشد که کامل ترین بسته مدیریت آموزشی را در اختیار مدارس قرار می دهد.

ورود نمرات توصیفی

از آنجایی که نمرات در پایه ابتدایی بصورت توصیفی وارد می گردد این محصول براساس پایه شعبه توانایی تشخیص نوع ورود نمره از سیستم متداول به سیستم توصیفی تبدیل گردد و گزارش های مختلفی براین اساس در اختیار کاربران قرار دهد.
 

گزارشات توصیفی

نمودارهای توصیفی برخلاف نمودارهای نمره ی می تواند اشکال و یا توصیف ها را به نمایش درآید تا اصول و پایه توصیفی حفظ شود.
 

دلیل ورود نمره بصورت توصیفی

ابعاد و دلایل مختلفی در این شیوه وجود دارد که مهمترین آن ها دادن حس تشویق در یادگیری به دانش آموزان و از بین بردن حس مقایسه از روی دانش آموزان تا کیفیت یادگیری را در بچه های با سن پایین افزایش یابد.

17 دی , 1393