منوی سایت

کلمه کلیدی در موتورهای جستجوگر

کلمه کلیدی در موتورهای جستجوگر
کلمات کلیدی تمام کلماتی هستند که شما در جعبه متن موتورهای جستجوگرمانند گوگل وارد می کنید .وقتی کلمات یا جملاتی را در گوگل جستجو می کنید، گوگل طیفی از کلمات و جملات را به شما پیشنهاد می کند .چیزی که شما می بینید ساده است اما این یک پروسه پیچیده است ،انتخاب کلماتی از میان حجم عظیم اطلاعات دسته بندی شده،مرتب شده که با توجه به اهمیت و ارتباط با موضوع مورد نظر شما پیشنهاد می شود.
موتورهای جستجوگر هر روز تلاش می کنند تا این عملیات را بهینه کنند تا مردم راحت تر از طریق این کلمات به وب سایت های مرتبط دسترسی پیدا کنند ولی این هدف نیازمند همکاری دوطرفه است و شما به عنوان صاحب وب سایت باید تلاش کنید تا کلمات مرتبط با کسب و کارتان را که مردم به ذهنشان می رسد شناسایی کنید و بهینه سازی وب سایت (SEO) آنها را مطالب موجو در وب سایتتان استفاده کنید  .
برای شناسایی این کلمات ابزارهای بسیاری وجود دارند مانند :
Google Keyword Tool 
Google Analytic

22 آذر , 1393