منوی سایت

امکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

امکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان
امکانات افزوده شده در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ویژه آموزشگاه های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شرح ذیل می باشد.
  • قابلیت مشخص کردن تخفیف پلکانی براساس زمان های مشخص در هنگام ثبت نام
  • قابلیت تعریف بسته های خدماتی تخفیفی مانند آزمون های هماهنگ براساس تعداد ثبت نام
  • قابلیت تعریف بسته های تشویقی به ازای اختصاص هر خدمت مانند آزمون
  • امکان برگزاری آزمون های آنلاین و حضوری و یکچارچه نمودن نتایج آزمون
  • قابلیت چاپ پاسخ برگ آزمون براساس استاندارد ORM
  • دریافت فایل نتایج آزمون و نمایش آن بصورت کلی با نمودارهای آنالیزی گوناگون

25 مهر , 1393