خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه زبان زمر به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه زبان های خارجی زمر به عنوان یکی از قدیمی ترین مرکز آموزش زبان در کرج به جمع مشتریان بهسامان پیوست. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان جامع ترین نرم افزار مدیریت آموزشی می باشد که در بهترین مراکز آموزشی کشور درحال استفاده می شود . نرم افزار آموزشگاه  بهسامان شامل زیر سیستم های مختلف می باشد که توانایی مدیریت تمامی فرآینده های مربوط به موسسه های آموزشی زبان را دارا می باشد ، که با استفاده این ابزارها فرآیند مدیریت را ساده تر می سازد.
 

تاریخ نشر : شنبه , 1398/03/18تعداد بازدید : 468