خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه علمی باران به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی باران در شهر ساری به جمع مشتریان بهسامان پیوست . این آموزشگاه با مدیریت دکتر پاکدل نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را به عنوان کاملترین و جامع ترین نرم افزار مدیریت آموزشگاه موجود در بازار انتخاب نمودند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نزدیک به 10 سال از عمر رو سپری می کند که توانسته بیش از 200 مشتری در سراسر کشور جذب نمایید. این نرم افزار با توسعه مداوم و همین طور سهولت کاربری نقش پررنگی در بهبود عملکرد آموزشگاه های کشور داشته بطوری که بیش از 80 درصد مشتریان بهسامان پس از استفاده از نرم افزار رشد 5 تا 100 درصدی درثبت نام داشته اند. از این رو شرکت بهسامان همواره سعی در جهت رشد و تعالی نرم افزار داشته بطوری که در حال حاضر این نرم افزار کاملترین نرم افزار تحت وب کشور می باشد.

تاریخ نشر : چهارشنبه , 1397/06/07تعداد بازدید : 861