خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

راه اندازی نرم افزار بهسامان در انیستیتو زبان کارینو

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در انیستیتو زبان کارینو یکی از مراکز آموزشی زبان های خارجی در استان تهران راه اندازی شد .

آموزشگاهای بیشماری در اثناء نقاط ایران ، در حال استفاده از نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نسخه های مختلف ( به شرح ذیل ) هستند .

  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه علمی
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه آزاد
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه زبان
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکتری
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه موسیقی و هنری
  •  

تاریخ نشر : دوشنبه , 1396/11/23تعداد بازدید : 1045