خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه ابن سینا شیراز

آموزشگاه ابن سینا یکی دیگر از مراکز آموزشی معتبر در استان فارس میباشد که به جمع بزرگ خانواده بهسامان ملحق شدند .

پیش از این ، در شهر شیراز آموزشگاه زبان ماندگار ، هنرستان و دبیرستان نگارستان ، آموزشگاه زبان کیمیا اندیشه ، آموزشگاه زبان داوری و ... 
جهت مدیریت مجموعه خود ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را بهمراه طراحی وب سایت و خدمات آنلاین ،  برگزیده بودند .

امید است مجموعه بعدی شما باشید .

تاریخ نشر : چهارشنبه , 1396/08/10تعداد بازدید : 1193