خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مرکز تخصصی فراگیرپیام نور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در موسسه خود راه اندازی کرد

موسسه آموزش عالی آزاد مبین (سیمیا) تنها مرکز تخصصی فراگیرپیام نور ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را جهت مدیریت موسسه خود برگزید .
اتوماسیون بهسامان در بهترین آموزشگاه های کشور مانند مرکز زبان دانشگاه تهران ، مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج ، مجتمع فنی تهران ، آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترای نصیر ،آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترای خلیلی ، مرکز آموزش گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ، آموزشگاه برهان , ... در حال استفاده است.

تاریخ نشر : سه شنبه , 1396/08/09تعداد بازدید : 1093