خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

پیاده سازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان بهمراه پرتال برای موسسه آموزش عالی آزاد زبان های خارجی آراد


موسسه آموزش عالی آزاد زبان های خارجی آراد اولین موسسه آموزش عالی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شمال غرب کشور میباشد که به صورت تخصصی در حیطه زبان های خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و جزو موسساتی میباشند که از بدو کار با مشارکت شرکت بهسامان مدیریت مجموعه خود را توسط  نرم افزار مدیریت آموزشگاه پیاده سازی کرد

تاریخ نشر : دوشنبه , 1396/08/08تعداد بازدید : 1051