خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مدرسه قلم ارومیه به بهسامان مجهز شد

نرم افزار مدیریت مدارس بهسامان در مدرسه قلم ارومیه بهره برداری شد . اتوماسیون مدارس  برای تمام مدارس در تمامی  مقاطع طرحی شده که با تحت پوشش قرار دادن تمامی امور آموزشی مدارس ، میتواند در هوشمند سازی مدرسه به شما کمک فراوانی بکند .

تاریخ نشر : یکشنبه , 1396/08/07تعداد بازدید : 1159