خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

عقدقراداد با آموزشگاه هنر و عمران آپ آرت مان

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در مجتمع آموزشی آپ آرت مان (برترین هنر شهری ) راه اندازی شد.
اتوماسیون بهسامان 
مناسب آموزشگاه های علمی ، فنی ، زبان ، موسیقی ،هنری و فرهنگی می باشد که تمامی امور جاری این مراکز  را تحت پوشش قرار می دهد .

آموزشگاه آپ آرت مان جهت ارائه خدمات آنلاین (ثبت نام -فروشگاه مجازی و آزمون آنلاین ) به داوطلبین خود علاوه بر راه اندازی اتوماسیون ، طراحی سایت خود را نیز به بهسامان تقبل کرد .

تاریخ نشر : یکشنبه , 1396/08/07تعداد بازدید : 1099