خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستا

یکی دیگر از آموزشگاه های معتبر علمی در خطه شمال نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در مجموعه خود راه اندازی کردند . آموزشگاه علمی آزاد چیستا در شهر صومعه سرا علاوه بر پیاده سازی اتوماسیون بهسامان ، جهت بهره مند شدن از تمام قابلیت های نرم افزار ، علی الخصوص بخش  پرتال ، طراحی وب سایت آموزشگاه را نیز بعهده بهسامان گذاشت .

تاریخ نشر : دوشنبه , 1396/04/26تعداد بازدید : 1407