خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آینده

موسسه آموزش عالی آزاد راه آینده مرکز تخصصی برگزاری دوره های  ام بی ای و دی بی ای، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برگزید .اتوماسیون بهسامان در بهترین آموزشگاه های کشور مانند مجتمع فنی تهران ، آموزشگاه آزاد زبان دانشگاه تهران ،  آموزشگاه خبره ، آموزشگاه نصیر ، آموزشگاه برهان و ... در حال استفاده است
.
 
 
 

تاریخ نشر : چهارشنبه , 1396/02/27تعداد بازدید : 1222