خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

راه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحان

یکی دیگر از مراکز معتبر آموزش زبان در استان فارس با نام آموزشگاه زبان سبحان به جمع مشتریان بهسامان پیوست . آموزشگاه سبحان با بررسی و شناخت قابلیت های نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ، تصمیم گرفت  اتوماسیون بهسامان را در آموزشگاه خود راه اندازی نماید .
یکی از مزایای مهم 
نرم افزار مدیریت آموزشگاه پرتال بودن آن است یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید .

تاریخ نشر : شنبه , 1396/02/16تعداد بازدید : 1254