خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه علمی آزاد اهواز یکی از مشتریان بهسامان شد

آموزشگاه دانش اندیش یکی از مراکز برتر علمی آزاد در اهواز به جمع مشتریان عزیز بهسامان پیوست . آموزشگاه علمی دانش اندیش جهت ارائه خدمات نوین به دانش آموختگان  خود علاوه بر راه اندازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در مجموعه خود ،درخواست ثبت وب سایت  جهت فعال نمودن امکان ثبت نام آنلاین  و همینطور فروشگاه مجازی جهت فروش کتب و خدمات آموزشی  به کاربران خود ، را به شرکت بهسامان دادند .

تاریخ نشر : یکشنبه , 1396/01/27تعداد بازدید : 1428