خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان شایگان قم راه اندازی شد

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در یکی از مراکز معتبر آموزش زبان در استان قم ، آموزشگاه زبان شایگان ، راه اندازی و تحویل  داده شد .با پیشرفت تکنولوژی در دنیا و همینطور در کشور ما و با توجه به حجم وسیع اطلاعات و داده ها در هر مجموعه ای جهت جلوگیری از حذف و یا از بین رفتن این داده ها ، نیاز به سیستماتیک کردن کارها جهت مدیریت هر چه بهتر مجموعه به وجود آمده است . اتوماسیون بهسامان جامع  ترین نرم  افزار موجود در کشور است که با توجه به تمام نیازهای  یک آموزشگاه ، کاملا تحلیل شده برنامه نویسی و تولید شده است .

تاریخ نشر : یکشنبه , 1396/01/20تعداد بازدید : 1367