خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مرکز زبان دانشگاه تهران بهسامانی شد

بهسامان مفتخر است حضور مرکز آزاد زبان های خارجی دانشگاه تهران را به جمع گسترده خانواده مشتریان عزیز خود اعلام و تهنیت عرض نماید . مرکز زبان دانشگاه تهران پس از مدتها تحقیق و بررسی در خصوص امکانات و توانمندی نرم افزارهای مدیریتی آموزشگاه ها ، سرانجام اتوماسیون  بهسامان را جهت مدیریت مرکز خود برگزید . هم اکنون نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان  جامع ترین نرم افزار موجود در کشور میباشد که قرارگرفتن نام مراکز معتبر و بزرگ در جمع مشتریان عزیز بهسامان گویای این امر است .
جهت آشنایی بیشتر با خدمات مرکز مذکور میتوانید از لینک زیر استفاده  نمایید .

مرکز زبان دانشگاه تهران

تاریخ نشر : شنبه , 1396/01/19تعداد بازدید : 1484