خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه زبان کیش ایر قائم شهر به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه  کیش ایر قائم شهر ، یکی از آموزشگاه های برتر در حوزه آموزش زبان انگلیسی در استان مازندران که از متد های اروپایی در آموزش خود بهره میگیرد ، پس از بررسی و تحقیقات بسیار ، تنها نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را جامع و مناسب جهت سیستماتیک کردن مجموعه خود دیده و شرکت بهسامان  نیز حضور این  مجموعه را در بین مشتریان محترم خود گرامی میدارد

تاریخ نشر : چهارشنبه , 1396/01/16تعداد بازدید : 1369