خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

اتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شد

اتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شد. آموزشگاه بین المللی مشاهیر فعال در حوزه آموزشی صنعتی با بررسی های دقیقی که روی نرم افزارهای مدیریت آموزشگاه موجود در بازار انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قوی ترین و کامل ترین نرم افزار موجود در بازار است و پس از کسب اطمینان از امکانات و سایر مشتریان بهسامان تصمیم به راه اندازی نرم افزار در آموزشگاه نمودند. برای مشاهده وب سایت آموزشگاه مشاهیر به لینک زیر رجوع نمایید.
وب سایت آموزشگاه مشاهیر

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1395/08/20تعداد بازدید : 1216