خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه

نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه راه اندازی شد. مدرسه تمام هوشمند آتیه در تهران با دار بودن کلاس های هوشمند هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری یکی بهترین مجموعه در کشور می باشد با سرمایه گذاری مناسب و با بکار گیری افراد متخصص سعی در بهبود و رشد فضای آموزشی کشور را دارد که از این رو نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار را برای امور آموزشی انتخاب کردند. 

تاریخ نشر : سه شنبه , 1395/06/30تعداد بازدید : 1278