خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج

مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج با اساتید دانشگاهی و مجرب پس از مشاهده نرافزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به راه اندازی آن در مجموع خود گرفتند. از آنجایی که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین نرم افزار در این زمینه می باشد ، تمامی مدیران و اساتید این مجموعه نیز براین باور بودند که این نرم افزار می تواند کمک شایانی در بهبود کارها در مجموعه داشته باشد.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1395/04/27تعداد بازدید : 1500