خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوست

مجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوست. نمایندگی منطقه 22 مجتمع فنی تهران پس از بررسی های لازم و نظر به اینکه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توانسته نیازهای اکثر مشتریان و آموزشگاهای بزرگ کشور را برآورده کند و موجب آسانی و مدیریت هرچه بهتر و سریع تر آموزشگاهای بزرگ کشورمان شده است ، از این رو مجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب) تصمیم به انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در جهت تسهیل امور مدیریتی و آموزشی گرفته است. همچنین با توجه به ابزارهای متعدد این سیستم در جهت پذیرش و جذب بیشتر دانش آموختگان این موسسه بتواند در رقابت با سایر موسسه های آموزشی بهترین عملکرد را در خدمت رسانی عرضه نماید.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1395/04/06تعداد بازدید : 1511