خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

طراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانی

آموزشگاه عملی رحمانی پس از استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به یکپارچه نمودن پرتال آموزشی با نرم افزار بهسامان گرفت به همین منظور پس از یک ماه طراحی سایت این مجتمع آموزشی طراحی و تحویل داده شده است برای مشاهده سایت شما می توانید به لینک زیر رجوع کنید.
موسسه علمی رحمانی

تاریخ نشر : جمعه , 1394/10/11تعداد بازدید : 2202