خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

طراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی

مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی پس از استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به یکپارچه نمودن پرتال آموزشی با نرم افزار بهسامان گرفت به همین منظور پس از 2 ماه طراحی سایت این مجموعه بزرگ آموزشی طراحی و تحویل داده شده است برای مشاهده سایت شما می توانید به لینک زیر رجوع کنید.
سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی

تاریخ نشر : یکشنبه , 1394/09/22تعداد بازدید : 1473