خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلی

مدرسه علامه حلی زاهدان نیز پس از بررسی نرم افزار به جمع سایر مدارس تیزهوشان سراسر کشور که از نرم افرار مدرسه دفتردار استفاده می کنند پیوست. نرم افزار مدیریت مدارس دفتردار تنها و جامع ترین نرم افزار مدیریت مدرسه است که توانایی مدیریت یکپارچه مجموع های آموزشی را بصورت گروهی دارد.

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1394/08/14تعداد بازدید : 1618